rolare 1. (TEHN.) Operaţie de prelucrare prin deformare plastică la cald sau la rece (presare) a unor suprafeţe sim­ple sau profilate ale pieselor metalice, în scopul netezirii microasperităţilor şi al duri­ficării stratului superficial (ex. r. fusurilor la arbori, r. filetu-lui la şuruburi, X. de netezire a tablelor etc). 2. (CONSTR.) Operaţie de netezire sau de imprimare pe suprafaţa stra­tului de tencuială ori de beton a unor adîncituri dese de o anumită formă. Se execută cu unelte numite role.