rameză (IND. TEXT.), maşină folosită la uscarea ţesăturilor. Elementul principal al r. este o ramă constituită din două lanţuri fără fine, prevăzute cu organe de prindere a ţesăturii şi care conduc ţesătura, menţinînd-o întinsă, prin zona de uscare.