Senior [şi: nh]. Nassau William (1790-1864), economist burghez englez, reprezentant al economiei politice vulgare. El considera că participanţii la procesul de producţie fac unele sacrificii pentru a obţine anumite plăceri: muncitorii „renunţă la trândăvie” şi obţin în schimb salariul; capitaliştii „se abţin” de la consumul neproductiv al venitului lor, transformîndu-1 în capital, şi primesc apoi, sub formă de profit, „salariul” ce li se cuvine etc. Încercând să dea o bază teoretică luptei capitaliştilor împotriva reducerii zilei de muncă, S. a susţinut că profitul acestora s-ar crea în „ultima oră”, în lucrările sale, ca „Lecţii introductive în economia politică” şi „Schiţă a ştiinţei economiei politice” (1836), a susţinut că economia politică este o ştiinţă pur deductivă.