Schumpeter [şumpetar], Joseph (1883—1950), economist burghez american, originar dîn Austria, reprezentant al economiei politice vulgare contemporane. Negând categoria de cauzalitate, S. susţine că economia politică trebuie să studieze legăturile funcţionale dintre fenomenele economice. Respmgînd intervenţia statului burghez în economie, S. susţine că figura centrală a dezvoltării economice este întreprinzătorul capitalist. El ajunge la concluzia că, o dată cu dispariţia funcţiei întreprinzătorului, prăbuşirea capitalismului ar fi inevitabilă, şi consideră că monopolurile pot asigura prosperitatea economică, bunăstarea şi pacea. Izvorul profitului, după S., îl constituie introducerea în producţie de către capitalist a inovaţiilor care determină reducerea costurilor în comparaţie cu nivelul obişnuit al lor. Istoriograf al doctrinelor economice, S. înlocuieşte analiza procesului dezvoltării gîndirn economice cu prezentarea teoriilor economice prin raportare la propriile lor postulate, independent de dezvoltarea socială şi de luptă de clasă. Op. pr.: „Teoria dezvoltării economice” (1912), „Ciclurile de afaceri” (1939), „Capitalism, socialism şi democraţie” (1942), „Istoria analizei economice” (postum, 1954). Schuschnigg [şiişnic], Kurt von (n. 1897), om politic austriac, lider al Partidului creş-tin-social, cancelar federal al Austriei între 1934 şi 1938. În 1938 a capitulat în faţa hitleriştilor, care au ocupat Austria. După al doilea război mondial s-a stabilit în S.U.A.