Roscher [roşer], Wilhelm (1817—1894), economist burghez german, unul dintre principalii reprezentanţi ai şcolii istorice germane. A respins metoda abstractizării şi tezele de bază ale economiei politice clasice burgheze, a negat existenţa legilor economice obiective şi a susţinut că „tradiţiile istorice” joacă un rol primordial în dezvoltarea societăţii, în cercetarea fenomenelor economice, R. a acordat o importanţă de prim ordin unor factori ca morala, dreptul etc. Concepţiile Iui R. au fost combătute de către K. Marx. Op. pr.: „Sistemul economiei naţionale” (1854).