„Semănătoarea”-Bucureşti, Uzinele de maşini agricole-, unitate industrială con structoare de maşini şi utilaje. Produce combine-semânăton tractate, combine pentru recoltat păioase şi plante prăsitoare, combine pentru recoltai nutreţ de însilozat, grape stelare pentru tractor, cositoare purtate pe tractor, maşini pentru recoltat mazăre, maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte, combine pentru recoltat porumb, instalaţii pentru muls mecanic etc. Amploarea şi profilul actual al uzinelor „Semănătoarea”-Bucureşti s-au conturat începând din 1950. Prin comasarea, modernizarea, reconstrucţia, reutilarea şi lărgirea unor ateliere vechi, având profiluri diferite.