radionavigaţie (av., nav.), conducere a unui avion sau a unei nave cu mijloace radiotehnice. în r., stabilirea poziţiei avionului sau a navei se poate face cu ajutorul postului de radio de la bord şi al staţiunilor de radiogoniometrie de pe sol, cu ajutorul staţiunii de radiogoniometrie de la bord şi al radiofarurilor de pe sol sau prin radiolocaţie. Aparatele de r. permit navigaţia fără vizibilitate a avionului sau a navei; în acelaşi timp ele sînt folosite şi în navigaţia cu vizibilitate, pentru asigurarea securităţii transportului aerian sau naval.