Schullerus [şulerus], Fritz (1866—1898), pictor german din Transilvania. A studiat cu G. Hackl şi L.V. Lofftz. Portretist, peisagist şi autor de compoziţii, S. a fost preocupat de redarea vieţii din satele transilvănene. Lucrări la muzeul Brukenthal-Sibiu.