Schiavoni, Giovanni (1804— c. 1848), pictor italian. A venit la Iaşi, între anii 1837 şi 1843, ca profesor la clasa de „zugrăvire” a Academiei Mihăilene, exercitând o puternică influenţă asupra formării tinerilor pictori. Portretist de valoare, a fost preocupat de redarea caracterelor fizice şi psihice ale personajului, deschi-zînd drumul spre - dezvoltarea portretului psihologic.