Sassetta, Stefano di Giovan-ni, îl (1392-1450), pictor italian din şcoala sienneză. De formaţie artistică eclectică, S. păstrează, într-o epocă de afirmare a viziunii rinascentiste, nostalgia picturii gotice şi a miniaturilor burgunde. Creaţia să, remarcabilă prin farmecul narativ şi atmosfera de basm, este dominată de acordul dintre volume, culoare şi lumină. Ea se distinge de asemenea prin compoziţia elegantă, delicateţea suavă a figurilor şi prin fineţea execuţiei („Polipticul sfântului Francisc”, 1437-1443).