Ribera, Giuseppe (Jose) de (zis lo Spagnoletto) (1588— 1656), pictor şi gravor spaniol. După o scurtă perioadă de studii în atelierul pictorului Francisco Ribalta din Valencia, R, a plecat în Italia, la Roma, unde a fost atras de intensitatea contrastelor de clarobscur, ca şi de forţa realistă a picturii lui Caravaggio. La Parma, R. a studiat apoi procedeele picturii lui Correggio, dar, dincolo de toate experienţele italiene, pictura sa a păstrat aspectul sever, exaltat, al artei spaniole. Stabilit la Nap oii, pe atunci posesiune spaniolă, R. a executat un mare număr de tablouri, compoziţii cu teme ■ mitologice şi religioase, por­trete, figuri alegorice. Intens dramatică („Martiriul sf. Bar-tolomeu”) sau suavă („Sfînta Agnes”), de un realism crud („Băieţaşul şchiop”) sau de un misticism exaltat („Sfîntul Francisc şi îngerul”), pictura Iui R. impresionează prin ameste­cul ei de lirism plebeian, de naturalism brutal şi de patos, prin diversitatea expresivă a ti­purilor, prin execuţia desăvîrşi-tă, capacitatea de redare a mate­riei şi prin confruntarea sa­vantă a luminii cu întunericul, în Muzeul de artă al Repu­blicii Socialiste România se păstrează valorosul său tablou „Hercule omorînd centaurul”.