Salmoneloză (MED., MED. VET.), denumire dată unui grup de boli infecţioase ale mamiferelor şi păsărilor, produse de bacteriile din grupa Salmonella. Boala este mai frecventă la animalele tinere, apariţia fiind favorizată de alimentaţia deficitară şi condiţiile de întreţinere necorespunzătoare. Se manifestă prin febră, tulburări gastro-intestinale, pneumonii şi avorturi la mamifere. Carnea şi ouăle provenite de Ia animalele infectate, ca şi alimentele infectate de salmonelle, pot produce intoxicaţii grave la om. Se previne prin măsuri de dezinfecţie şi hrănire corespunzătoare. Tratamentul constă în iiministrarea de substanţe bacteriofage specifice, de lapte dofil, de purgative etc. Sân. Paratifoză.