Salivă (FIZlOL.), lichid secretat de glandele salivare şi eliminat prin canalele excre-toare în cavitatea bucală. S~ reprezintă la om secreţia mixtă a tuturor glandelor salivare (parotidă, maxilară şi sublinguală) şi conţine apă, urme de albumină, mucină, clorură de potasiu şi sodiu, precum şi fermentul digestiv ptialina (care începe digestia hidrocarbonatelor din alimente). S. se produce prin mai multe mecanisme: reflex necondiţionat (vederea sau mirosul alimentelor), reflex condiţionat (discuţia despre alimente, reflexul la timp) şi chimic (Ia pătrunderea alimentelor în cavitatea bucală). S. are un rol important în masticaţie şi în deglutiţie, datorită proprietăţii de a umezi şr de a dizolva alimentele; de asemenea are rol în digestie.