recviem (lat. requies „odihnă, pace”), compoziţie corală cu orchestră, alcătuită din mai multe părţi, scrisă pe textul liturgic al misei funebre. Cele mai cunoscute r. sunt acelea ale lui Cherubini, Mozart (terminat de elevul său Siissmayer), monumentalul r. al lui Berlioz, r. lui Verdi (dedicat memoriei poetului Manzoni), „Recviemul german” al lui Brahms ş.a.