Saidel, Teodor (n. 1874), chimist şi pedolog român, fondatorul agrochimiei în ţara noastră; a fost profesor Ia Institutul agronomic „N. Bălcescu”. A studiat starea de fertilitate a solurilor, elaborând metode noi de determinare a fosforului şi potasiului din sol, accesibil plantelor. A fost primul care a demonstrat importanţa reacţiei solului, exprimată în concentraţia ionilor de hidrogen. Prin lucrările sale a corelat metodele chimice, fiziologice şi agrotehnice de cercetare a fertilităţii solurilor. Op. pr.: „Despre legile solubihzării componentelor solului şi despre aplicarea lor la cercetarea chimică a solului” (1934), „Corelaţii între legea creşterii plantelor şi legile solu-bilizării substanţelor din sol”
(1960).