Ratzel [raţel ], Friedrich (1844—1904), etnograf şi geograf german. A fost profesor la Miinchen şi Leipzig. A călătorit prin Europa vestică şi centrală şi prin America de Nord. A scris numeroase lucrări, care cu¬prind un mare volum de material faptic din diferite ramuri ale geografiei, dar prin concepţia neştiinţifică, potrivit căreia dezvoltarea economică, orînduirea politică şi specificul cultural ale unei ţări depind de condiţiile fizico-geografice şi de înclinaţiile înnăscute ale „rasei” a pusj bazele antropogeografiei şi geopoliticii. Tezele sale despre „legile spaţiale ale istoriei” şi despre „stat ca organism biologic” au fost folosite de cercurile imperialiste în justificarea politicii lor de expansiune. Op.( pr.: „Antropogeografia” (2 voi., 1882-1891), „Geografia politică” (1897), „Pămîntul şi viaţa” (2 vol., 1901-1902).