Rutebeuf [uitbof] (c. 1230 — 1285), truver francez. A exprimat în versuri mişcătoare mizeria propriei sale existenţe boeme şi a sărăcimii pariziene. Anticipîndu-1 pe Villon. A excelat în poeme satirice îndrăzneţe şi colorate, în care denunţă parazitismul călugărilor şi indolenţa marilor feudali. R. este, alături de J. de Meung, cel mai însemnat poet al timpului său.