Sahia, Alexandru (pseudonimul lui Alexandru Gh. Stănescu) (1908-1937), scriitor şi publicist român. S-a născut în satul Mănăstirea (reg. Bucureşti). A fost redactor sau colaborator la diferite ziare şi reviste cu orientare democratică („Dimineaţa, „Adevărul”, „Facla”, „Cuvântul liber ‘ ş.a.), în paginile cărora a publicat articole închinate vieţii şi luptei muncitorimii, reportaje, schiţe, nuvele. Stabilind legături strânse cu mişcarea muncitorească, a editat în 1932, sub îndrumarea P.C.R., publicaţiile „Veac nou” şi „Bluze albastre” („revistă de literatură proletară”), suprimate după câteva numere de către cenzură, în 1935 a publicat volumul de reportaje „U.R.S.S. — azi. Nuvelele sale cuprind imagini ale luptei clasei muncitoare în societatea capitalistă („Uzina vie”, „Revolta din port”), episoade din viaţa chinuită a ţărănimii sărace („Ploaia din iunie”), denunţă războiul („întoarcerea tatei din război”, „Pe câmpia de sânge a Mărăşeş-tilor”), teroarea din armata burghezo-moşierească („Moartea tânărului cu termen redus”, „Execuţia din primăvară”), mizeria adusă de şomaj şi rasismul („Moartea înghiţitorului de săbii”, „Şomaj fără rasă”). Scrierile lui S., remarcabile prin realismul lor şi viziunea revoluţionară inspirată din concepţia despre lume a proletariatului, au fost reunite în volum, postum, în anii puterii populare. Membru post-mortem al Academiei “Republicii Socialiste România.