Rosa, Salvatore (1615 — 1673), pictor, gravor, poet şi muzician italian din şcoala napolitană. Format în atelierul lui R i b e r a, R. a desfăşurat o prodigioasă activitate artistică, stilul său fiind caracterizat în toate domeniile de creaţie printr-o aspră grandoare şi prin melancolia tumultuoasă. A pictat un mare număr de compoziţii, dar genul în care a reuşit să lase opere de valoare este peisajul cu figuri. A compus piese muzicale de calitate, iar ca poet a excelat în satâre şi sonete. Reprezentat cu mai multe lucrări în Muzeul de artă al Republicii Socialiste România.