Rubinstein, Serghei Leonidovici (1889-1960), psiholog sovietic. A fost membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. R. a adus o contribuţie importantă la fundamentarea filozofică a psihologiei în lumina materialismului dialectic. A enunţat ideea unităţii dintre conştiinţă şi activitate şi a subliniat principiul determinismului în psihologie. Op. pr.: „Bazele psihologiei generale” (1946).