Scientism (lat. scientia „ştiinţă”), poziţie filozofică pozitivistă, iniţiată la sfârşitul sec. al XlX-lea de H. Taine şi F. Le Dantec, care militau pentru afirmarea multilaterală a spiritului ştiinţific, dar concepeau ştiinţa în limitele înguste ale empirismului şi ale determinismului mecanicist. Spiritualiştii i-au reproşat s. tendinţele antireligioase.