Rondel (lit.), poezie cu formă prozodică fixă, compusă din 13 versuri (în literatura franceză 14) cu două rime, repartizate în trei strofe. Primele două versuri se repetă în cuprinsul poeziei astfel: primul vers este egal cu versul al şaptelea şi al treisprezecelea; versul al doilea este egal cu versul al patrulea (respectiv al paisprezecelea). R. este cunoscut din sec. al XIV-lea şi a fost cultivat îndeosebi în poezia franceză medievală târzie (Charles d’Orleans), iar mai târziu de Clement Marot, Voiture, Musset ş.a. în literatura română a fost ilustrat de Al. Macedonski în „Poema rondelurilor”, iar în zilele noastre de Cicerone Theodorescu.