Sextină, poem cu formă fixă, cuprinzând şase strofe de zece versuri şi o strofă finală de numai trei versuri, întrebuinţat în general în operele poetice, de inspiraţie ironică, satirică. De origine provensală, s. a fost introdusă în versificaţia italiană de Dante, iar în cea franceză de poeţii Pleiadei şi de unii romantici. În lirica engleză a fost cultivată îndeosebi de Swinburne.