rodenticid (CHIM.), sub­stanţă toxică folosită pentru distrugerea rozătoarelor: şoa­reci, şobolani (raticid), popîn~ dăi, hîrciogi etc (ex. ceapa-de-mare, anhidrida sulfuroasă, stricnina, arsenitul şi arseniatul de calciu, fosfura de zinc sulfatul de taliu, cloropicrina,. sulfura de carbon etc).