Robinson [rdbinsn ], Robert (n. 1886), chimist englez, membru al Societăţii Regale din Londra şi membru de onoare al Academiei Republicii Socia­liste România, profesor la Uni­versitatea din Sydney (Austra­lia) şi apoi în Anglia, la Oxford. Este autorul unor cercetări fun­damentale în domeniul produşilor naturali: alcaloizi (mor­fina, stricnina, brucina), co­loranţi, hormoni etc. Premiul Nobel (1947).