Robert [robert], Hubert (1733—1808), pictor, grafician, decorator şi proiectant de gră­dini francez. Format în Italia sub influenţa lui Piranesi, R. a fost supranumit „pictorul ruinelor ‘, opera sa cuprinzînd un mare număr de peisaje în care lumea antichităţilor din Italia şi din Franţa este evocată cu fidelitate şi cu lirism („Por­tul Ripetta din Roma”, „Capi-toliul din Roma”, „Colisseumul” ş.a.). In ulei sau în sanguină, R. a redat de asemenea frumu­seţea Parisului, pictura sa fiind caracterizată prin efectele ilu­zioniste ale spaţiului, obţinute prin rigoarea perspectivei şi prin dozajul subtil al luminii. A proiectat unele dintre grădi­nile de la Versailles şi Trianon.