rezistor (ELT.), element de circuit cu inductivitatea şi capa­citatea neglijabile, dar care are rezistenţă electrică şi este folosit pentru această proprie­tate. R. sînt utilizate în con­strucţia reostatelor, a aparate­lor de încălzire electrică, a unor instrumente de măsură electrice etc.