rezecţie (lat. resectio, din resecare „a tăia”; MED.), înde­părtare pe cale chirurgicală a unui ţesut sau a unui organ (os, stomac, intestin etc), în totalitate ori parţial. Prin r. sînt eliminate, în majoritatea cazurilor, părţile bolnave ale ţesutului sau ale organului res­pectiv.