revărsare, moment cînd apele unui rîu în creştere de­păşesc malurile pe o suprafaţă mai mare şi pătrund în albia majoră (luncă). Frecvent r. au loc în cursul inferior al rîurilor mari, în regiuni joase de cîmpie sau podiş.