Rio Grande del Norte, fluviu în America de Nord (2 870 km.). Izvorăşte din Munţii Stîncoşi (statul Colorado, S.U.A.) şi se varsă în Golful Mexic. în aval de El Paso (S.U.A.) formează gra­niţa dintre Mexic şi S.U.A. în cursul său superior sapă chei şi formează numeroase cascade, iar în cursul inferior apele sale sînt folosite la irigare. în anii secetoşi, R.G. del N. seacă în unele sectoare. Navigabil în aval de oraşul Presidio. Trece prin oraşele Ciudad Juarez (Mexic) şi El Paso (S.U.A.).