resursă (av.), evoluţie de revenire la poziţia normală de zbor orizontal (redresare) a unui avion după un picaj. R. se face în plan vertical, cu o tra­iectorie în formă de arc de cerc.