Remaxos.rege daco-get, din stînga Dunării, ia începutul sec. al II-lea î.e.n., protector al oraşelor-colonii greceşti din Dobrogea, care îi plăteau tribut în schimbul obligaţiei de a le apăra de atacurile sciţilor.