radian (METR.), unitate de măsură a unghiurilor plane în sistemul de unităţi SI; un radian este unghiul care, avînd vîrful în centrul unui cerc, intersectează pe circumferinţa acestuia un arc a cărui lungime este egală cu lungimea razei cercului. Are simbolul rad. I rad = 57°17′45″.