războiul pentru independenţa coloniilor engleze din America de Nord (1775 —1783), război de eliberare purtat de cele 13 colonii engleze din America de Nord împotriva metropolei, care stingherea dezvoltarea industriei şi comerţului lor. La 4 iulie 1776, Congresul continental (organul conducător al coloniilor) a adoptat „Dec1araţia de independentă”, care a proclamat crearea republicii Statelor Unite ale Americii, primul stat independent de pe continentul american. Armata regulată a S.U.A. şi detaşamentele de voluntari au repurtat, sub conducerea lui George Washington, o sene de victorii asupra ar¬matelor engleze, dintre care cele mai însemnate au fost la Saratoga (1777) şi York-town (1781). în urma victoriei S.U.A. în război, Anglia a fost nevoită să-i recunoască în 1783 independenţa. Prin programul său, prin participarea unor largi mase populare şi prin consecinţele sale politice şi economice, războiul a avut caracterul unei revoluţii burgheze şi a exercitat o puternică influenţă asupra luptei burgheziei europene îrnpotriva feudalismului.