războiul pentru independenţa coloniilor spaniole din America Latină (1810— 1826), război de eliberare purtat de coloniile spaniole din sudul Americii de Nord şi din America de Sud împotriva metropolei, în cursul războiului, care a evidenţiat calităţile militare ale lui Simon B o 1 i v a r (conducătorul armatelor populare dm nordul Americii de Sud) şi ale lui Jose de S a n Martin (conducătorul armatelor populare din sudul Americii de Sud), întreg teritoriul Americii Latine (cu excepţia Cubei şi a lui Porto Rico) a fost eliberat de sub dominaţia spaniolă, constituindu-se actualele state latino-americane. Bra-zilia, care era colonie portugheză, n-a participat la acest război; ea şi-a proclamat inde-pendenţa în 1822.