Ratke, Wolfgang (cu numele latinizat Ratichius) (1571 — 1635), pedagog german, unul dintre întemeietorii didacticii, alături de J.A. Komensky. A preconizat principiul intuiţiei şi învăţămîntul laic de stat în limba maternă.