Reichstag [răihstag] 1. (în evul mediu) Denumire dată unuia dintre organele puterii centrale în Sfîntul imperiu roman de naţiune germană. 2. Denumire dată parlamentului german în Uniunea germană de nord (din 1867), în Imperiul german (din 1871) şi în Republica de la Weimar (1919— 1933). După acapararea puterii de către fascişti, Reichstagul a devenit un instrument al acestora.