Quinet [chini], Edgar (1803 — 1875), istoric, scriitor şi filo­zof idealist; a fost profesor Ia College de France. Opera sa isto­rică şi literară, apărută în plină epocă romantică, are o orien­tare eclectică. A apărat în nu­meroase articole şi în lucrarea „Românii” (1857) drepturile şi libertăţile naţionale ale români­lor. Pentru atitudinea sa filo-română a fost ales membru de onoare al Academiei Ro­mâne şi i s-a acordat cetăţenia română. Soţia sa, Hermiona, fiica lui Gh. Asachi, a publi­cat ediţia completă a operelor lui Quinet în 30 de volume (1877-1882).