Riker, Thad Weed (1880-1952), istoric american, profe­sor la Universitatea din Texas (S.U.A.). Autor al unei impor­tante monografii despre Uni­rea Principatelor Române şi despre domnia Iui Alexandru Ioan Cuza, intitulată „Cum s-a înfăptuit România. Studiul unei probleme internaţionale, 1856 -1866″ (1931, trad. rom. 1944). R. a fost ales membru cores­pondent al Academiei Române.