s.f. (<fr. abside, lat. absida) Nisa (semicirculara) care inchide nava unei bazilici romane. <> Incapere (semicirculara) destinata altarului in bisericile crestine.