Secetă, perioadă de timp dintr-un an când precipitaţiile cad în cantităţi foarte mici sau lipsesc total şi când temperatura aerului este ridicată. Datorită acestei situaţii, umezeala din aer este foarte redusă, iar cea din sol se micşorează treptat prin evaporaţie şi transpiraţie (secetă pedologică), până ce plantele nu se mai pot dezvolta sau chiar se usucă. Starea atmosferică în timpul s. se caracterizează prin persistenţa unor formaţii anticiclonale stabile şi întinse în care aerul se încălzeşte mult. În ţara noastră, cea mai recentă secetă de mare intensitate a fost cea din 1946. Efectele secetei pot fi diminuate prin extinderea irigaţiilor şi prin generalizarea metodelor agrofitotehnice recomandate pentru economisirea apei dm sol.