Richards [richadz], Theodore William (1868-1928), chimist american. A fost pro­fesor Ia Universitatea din Harvard. A obţinut rezultate re­marcabile în domeniul metodelor de determinare foarte exactă a greutăţii atomice a elementelor chimice. Premiul Nobel (1914).