Scoică (ZOOL.) 1. Nume dat mai multor specii de moluşte care au corpul adăpostit într-o cochilie bivalvă. — S. de râu (Unio) are valvele cochiliei alungite, cu pereţii groşi şi rezistenţi şi se îmbucă una cu alta cu ajutorul unor dinţi. — S. de baltă v. anodonta. 2. Nume dat cochiliei melcilor şi lamelibranhiatelor.