Săvulescu, Traian (1889— 1963), biolog român. A fost profesor la Institutul agronomic „N. Bălcescu” şi la Universitatea dm Bucureşti, primul preşedinte al Academiei R.P.R. şi membru a numeroase academii străine, în cele aproape 400 de publicaţii ale sale, S. s-a afirmat că botanist, geobota-mst, istoriograf al ştiinţei, îndrumător şi popularizator, dar mai ales ca eminent fitopatolog. Prin cercetările asupra florei a adus contribuţii la cunoaşterea gramineelor şi a campanu-laceelor din ţara noastră, precum şi Ia clarificarea unor probleme de biogeografie. A fundat şcoala românească d. e fito-patologie şi a organizat secţia de specialitate din Institutul de cercetări agronomice, al cărui director a fost. Eminent cercetător al bolilor criptogamice ale plantelor de cultură, S. a avut principalul rol în organizarea combaterii dăunătorilor la plante şi a condus publicarea lucrării anuale „Starea fitosanitară”. A fost iniţiatorul şi redactorul principal al operei „Flora Republicii Populare Române”. Op. pr.: „Monografia uredinalelor din R.P.R.” (1953), „Ustilaginalele din R.P.R.” (1957).