Sextus Empiricus (sec. II e.n.), medic şi filozof sceptic grec. Scrierile sale: „Schiţe pyrrhoniene” (în trei cărţi) şi „Contra învăţaţilor” (în 11 cărţi, dintre care cinci constituie, de fapt, o lucrare independentă, „Contra dogmaticilor”, îndreptată mai ales împotriva stoicismului şi epicuris-mului), reprezintă o sinteză a scepticismului antic şi o preţioasă sursă de informaţii asupra filozofiei greceşti în general.