Rosario, oraş în Argentina, în statul Santa Fe, situat pe malul fluviului Paranâ. 671 850 Ioc. (1960). Este al doilea oraş al ţării ca mărime. Centru industrial, cunoscut pentru producţia de zahăr, preparate din carne, tutun, băuturi alcoolice. Nod feroviar, port însemnat pentru exportul de cereale, zahăr, produse din carne, lemn.