Samar kand, oraş înU.R.S.S., în estul R.S.S. Uzbece, aşezat pe valea râului Zeravşan. 233 000 loc. (1965). Industrie constructoare de maşini şi de prelucrare a metalelor (tractoare, piese auto, aparatură cinematografică), chimică (superfosfaţi), uşoară şi alimentară. Universitate şi alte institute de învăţământ rroenor, teatre, muzee. — Istoric. Vechi oraş din Asia Centrală, întemeiat în mileniile IV—III î.e.n.; în sec. IV e n. este amintit sub numele de Maracania, o dată cu cucerirea lui în 329 î.e.n. de către Alexandru cel Mare. În evul mediu a fost unul dintre cele mai importante centre politice, economice şi culturale din Asia Centrală. În 1917 în S. a fost astaurată Puterea sovietică, iar între 1924 şi 1930 oraşul Samarkand a fost capitala R.S.S. Uzbece.