Rotterdam, oraş în sud-vestul Olandei, situat în delta Rinului. 731 565 loc. (1965). Este unul dintre cele mai mari porturi din lume, cu rol important în tranzitul de mărfuri dintre ţările Europei vestice, centrale, nordice şi America de Nord, la intersecţia liniilor de navigaţie maritimă (Marea Nordului) şi fluvială (Rinul, Meuse, Escaut). Prin canale comunică cu Haga şi cu Amsterdam. Mare aeroport şi nod rutier. Centru comercial, financiar şi industrial, cu şantiere navale, întreprinderi constructoare de maşini, electrotehnice, chimice, rafinării de petrol, fabrici textile şi alimentare, multe dintre ele în localităţile subordonate (Vlaardingen, Dordrecht ş.a.). A fost în mare parte distrus în timpul celui de-al doilea război mondial şi ulterior reconstruit. — Istoric. Întemeiat în 1299, R. a devenit unul dintre cele mai mari oraşe medievale, căpătând în sec. al XlV-lea statut de oraş liber. A fost un puternic centru al luptei împotriva Habsburgilor spanioli în timpul revoluţiei burgheze din Ţările de Jos. În sec. al XlX-lea s-a dezvoltat rapid, devenind unul dintre cele mai mari porturi ale lumii.