Rogalski, Theodor (1901-1954), compozitor, dirijor şi pianist român, maestru emerit al artei. A studiat la Conserva­torul din Bucureşti (cu A. Cas-taldi şi D. Cuclin), la Leipzig (cu Karg Elert), la Schola Can-torum din Paris (cu d’Indy şi Ravel). A fost dirijor al orchestrei Radiodifuziunii ro­mâne şi al Filarmonicii din Bucureşti şi profesor la Con­servatorul din aceiaşi oraş. A compus muzică de cameră: „Sonata pentru pian” (1919, distinsă cu menţiunea a Il-a a Premiului Enescu), „Cvarte­tul de coarde” (1925, distins cu Premiul I Enescu); muzică simfonică („Fresca antică”, 1923; „Două dansuri româ­neşti pentru suflători, baterie şi pian la patru mîini”, 1926; „Două schiţe simfonice: înmor-mîntare la Pătrunjel şi Papa­rudele”, 1926; „Trei dansuri româneşti: Joc din Ardeal, Gaida, Hora din Muntenia’, 1950 ş.a.); muzică de film („Viaţa învinge”, 1952). Muzica sa, pătrunsă de spirit popu­lar, dezvăluie o gîndire artis­tică profundă şi este orches­trată cu un viguros simţ colo-ristic, R. fiind unul dintre cei mai mari maeştri români aî orchestraţiei.