„Rinascita” [rinaşita], re­vistă teoretică a Partidului Comunist Italian, înfiinţată în 1944, la Roma. Apare săptămînal.